Позвънете ни

Лични данни

Политика за защита на личните данни

1.1. Във връзка с предоставяните услуги чрез уебсайтаniroprotrade.com, НИРО ПРО ТРЕЙД ООД ЕИК 204981773 и седалище гр. Плевен, ул. „Средна гора“ No 8, ет. 1, ап. 1 , обработва информация относно потребителите на уеб сайта  niroprotrade.com. Потребители могат да бъдат следните лица:
1.1.1. Посетители на уеб сайта без регистрация.
1.1.2. Купувачи – ползватели на уеб сайта с регистрация
1.1.3. Купувачи – ползватели на Уеб сайта без регистрация;
1.1.4. Лица, отправили запитвания по електронна поща, онлайн форма или чрез телефонно обаждане искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към niroprotrade.com;
1.2. Обработваната информация е различна в зависимост от типа ползвател.

2. ОБРАБОТВАНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Информацията която обработваме може да бъде събрана автоматично или въведена от потребителя.
2.2. Навсякъде където искаме информация от потребителя ясно обозначаваме дали предоставянето на данните задължително или доброволно. Там където информацията е задължителна за да може да бъде предоставена услугата -задължително има ясно обозначени знаци които отбелязват това. Без тези данни е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Потребителя може да избере да не предостави определена информация. В този случай обаче, използването на уебсайтаможе да стане невъзможно или непълноценно.
2.3. Информацията която събираме:
2.3.1. Информация относно търсенията от потребителите на Уебсайтаза , посещенията на отделни страници.
2.4. Ние, или наш партньор можем да направим анкети по отношение на услугите и продуктите които предлагаме. Участието в такива е напълно доброволно и ПОТРЕБИТЕЛЯТ решава дали да участва в тях.
2.5. На страницата на всеки от продуктите, ние предоставяме възможност на потребителя доброволно да даде оценка на конкретния продукт. Тази информация ние използваме за да осъществим правилния подбор на продуктите и да предоставим по- добра услуга на потребителите. При регистрация или поръчка(покупка)от потребител, Ние ще изискаме следната информация:
2.5.1. Име и Фамилия
2.5.2. Адрес за доставка
2.5.3. Имейл адрес
2.5.4. Стационарен или мобилен телефон

2.5.5. Ниро Про Трейд ООД си запазва правото да използва тази информация за маркетингови цели, уведомления за нови продукти, за изпращане на потвърждения за направени поръчки но само свързани с продукти и услуги предлагани на niroprotrade.com.

2.5.5.1. Ако регистрираният потребител, или потребител направил поръчка без регистрация, но предоставил своят имейл има различни предпочитания или не желае да получава маркетингова информация може да изрази тези поредпочитания на следния линк.

2.6. Тази информация е задължителна при поръчка и покупка и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да осъществи покупка или поръчка без да я предостави.
2.7. Потребителите могат да изберат дали да се регистрират или да продължат да използват niroprotrade.com без регистрация.
2.8. Регистрацията се извършва чрез:
2.8.1. Създаване на акаунт с потребителско име и парола
2.8.2. Регистрация чрез профил в някой от социалните мрежи(Facebook, Google).

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

3.1. Ние можем да предоставим информация за потребителите на трети страни(наши партньори или подизпълнители), ако тази информация е необходима за осъществяване на услугата. Например имената, адреса за доставка и данните за контакт на потребителя поръчал стока от  niroprotrade.com , ще бъдат предоставени на куриера за да може да бъде осъществена доставката. Ние също така можем да предоставим тази информация на наши партньори ако тя е необходима за нормалното функциониране на уеб сайта или наши партньори в сферата на комуникациите и рекламата. Това могат да бъдат социални мрежи, email клиенти и т.н
3.2. Личните и други данни на Потребителя могат да бъдат предоставени на трети лица които не са под изпълнители или нямат отношение към предоставянето на услугата само в следните случаи:
3.2.1. Когато това е предвидено в закон;
3.2.2. Когато са налице неизплатени задължения за доставени стоки и услуги чрез niroprotrade.com ние можем да предоставим определена информация на адвокати, агенции за събиране на вземания или административни органи.
3.2.3. Ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
3.2.4. Когато сме получили изричното съгласие за това от конкретен потребител.
3.2.5. Когато това се налага за защитата на права и законни интереси на niroprotrade.com и/или други потребители на Услугите предоставяни от niroprotrade.com
4. ДОСТЪП НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДО ИНФОРМАЦИЯ
4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи личните данни, които е предоставил. Или които се отнасят до него и се съхраняват от niroprotrade.com.
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
4.3. Потребителят има право да поиска корекция на лични данни за които смята че са непълни или неточни.
4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация относно дали и как се обработват негови лични данни

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ

5.1. Niroprotrade.com може да съхранява определена информация (като история на поръчки, данни за акаунт и плащания например.), запитване или консултация, доставка и т.н цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след ползване на услугите, или закупуване на продукти от niroprotrade.com в срок не по-дълъг от предвидения от данъчните или други административни органи на България.
5.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изявил желание да получава маркетингови съобщения по имейл , поща или по телефон, ние ще продължим да му предоставяме тази информация независимо от това кога за последно е направил покупка или е посещавал niroprotrade.com до момента в който той не поиска да бъде изваден от нашият списък с контакти. Такава възможност ще бъде предоставена във всяка една от формите на комуникация осъществявани от niroprotrade.com до потребителя.
5.3. В случай на възникване на правен казус или искане от държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочения срок- до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички съдебни или административни инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство. Ниро Про Трейд ООД ще предоставя информация на потребителя чрез имейл, в срок не по-дълъг от в срок от 12 месеца от датата на последната поръчка направена от него. Ако потребителят желае да получава информация след този срок трябва да се свърже с нас и да потвърди своето желание.

6. БИСКВИТКИ

6.1. Контрол на бисквитите в браузъра
6.1.1. Както повечето уеб сайтове ние използваме бисквитки и подобни технологии (“cookies”). Бисквитката е малък текстов файл с данни, който уеб сайтът праща към Интернет браузъра на потребителя на уеб сайта. Този файл се съхранява на устройството на потребителя , което използва за да преглежда или използва уеб сайта.
6.1.2. Потребителя може да настрои на своя браузър, така че да изтрие и/или забрани получаването на бисквитки от конкретен или от всички сайтове. Това обаче може да доведе до непълна функционалност на услугата или понякога до невъзможност за използване на уеб сайта . Повече информация за бисквитките и контролът върху тях , може да бъде намерена на aboutcookies.org.
6.1.3. Ние използваме бисквитки необходими за нормалното функциониране на уеб сайт .
6.1.4. Ние използваме Google Analytics за да получим информация относно това как нашите потребители използват онлайн магазина. Тази информация е ключова за подобряването на услугите които niroprotrade.com предоставя на потребителите. Google Analytics използва бисквитки за да ни предостави тази информация. Събраната информация е анонимна и статистическа. Бисквитките на Google Analytics са с имена, започващи с “_utm”, например _utma, _utmb, _utmc и _utmz. Google предоставя контрол върху бисквитките на Google Analytics, с допълнителна приставка (plug-in) за някои браузъри http://tools.google.com/dllpage/gaoptout. Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага. Повече за информация за Google Analytics можете да намерите на https://policies.google.com/technologies/types?hl=bg
6.1.5. Ние също така можем да използваме Facebook-пиксел. Facebook-пикселът е код поставен на нашата уеб страница, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория при провеждането на маркетингови кампании.Facebook-пикселът измерва реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на онлайн магазина, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами. Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница при сърфирането му в интернет. При това действие обаче ние не знаем персонална информация за конкретния потребител – например кой е ПОТРЕБИТЕЛЯТ, тъй като данните са криптирани.

7. АРХИВИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

7.1. За да подсигурим надеждността на нашите услуги и предпазване от загуба на данни по технически причини, ние правим архивиране на Уебсайтаза . Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.
8. НИРО ПРО ТРЕЙД ООД в качеството си на администратор на niroprotrade.com гарантира че личните данни на потребителите са защитени от злоупотреби и ще бъдат използвани единствено във връзка с услугите предоставяни от niroprotrade.com.